top of page

DET SIGER ANDRE

Birgitte Larsen.jpeg

"Lars formår via sin rolige, troværdige og behagelige personlighed, at motivere en flok erhvervsfolk smatfastholde en bemærkelsesværdig høj kvalitet via sin professionelle tilgang. Lars er indehaver af et bredt netværk og enorm erhvervserfaring, som jeg kan drage stor glæde og nytte af i min hverdag".

Birgitte Larsen, Chefkonsulent Randstad A/S

Søren Nissen.jpeg

"Jeg har personligt gennem flere år haft fornøjelsen at arbejde sammen med Lars Malling/Malling & CO i diverse netværksgrupper med Lars Malling som facilitator.
Altid godt forberedt til netværksmødet.
Spændende og indholdsrig dagsorden.
God styring af mødet. Fint udbytte af møderne.
Derfor vil jeg anbefale Lars Malling/Malling & Co som fremtidig samarbejdspartner".

Søren Nissen, Afdelingsdirektør Jutlander Bank A/S

Juliette Guldberg.jpeg

”Lars er den mest professionelle facilitator jeg har mødt. Jeg har deltaget i en del netværk, men har ofte måtte opgive min deltagelse, grundet kvalitet af facilitatoren. Lars formårer at styre, inspirere, skabe en god stemning og opbygge en helt speciel kultur der gør, at jeg møder op hver gang".

Juliette Guldberg, Direktør, ejer, Jobvison

Lars_Kjærulff.jpeg

"Med Lars Malling som underviser, har vi fundet det salgskursus, som vi længe har søgt.Lars Malling har været en fantastisk god underviser, der gennem sit rolige og behagelige væsen, har givet os en stor viden omkring det strukturerede salg og salgsprocessen i det hele taget.Undervisningen har været meget praktisk rettet, således at de lærte teknikker umiddelbart har kunnet anvendes i vores hverdag.Kurset har på alle måder overgået vore forventninger, og udbyttet af kurset ligger langt ud over selve salgsteknikken. Lars har således igangsat en ren lavine hos os.Vi kan kun anbefale Lars Malling overfor andre, der måtte have behov for at få børstet deres salgsteknikker af". 

Lars Kjærulff, Ejer, Kjærulff design and Design Consultant
Mediabump logo_edited.png

"Med Lars Malling som styrepind for Aalborg Håndbold Netværk, er jeg blevet bekendt med helt nye højder for det at drive netværk og ikke mindst at opnå udbytte af de ressourcer man investerer i mødet med andre mennesker. Med et højt engagement og proaktive inputs sørger Lars Malling for vidensdelings og interaction blandt netværksdeltagere. På baggrund af 1 års deltagelse i netværksgruppe 1 hos Aalborg Håndbold vil jeg anbefale Lars Malling og firmaet bag.”

Niklas Filipsen, Revision, EY Ernst & Young P/S

Juliette Guldberg.jpeg

"Som rådgiver og netværksfacilitator er Lars Malling uovertruffen som den behageligt, lyttende type, der uden at hævde sig stiller enkle men velgennemtænkte spørgsmål, som man ofte kommer til at reflektere yderligere over og bagefter selv ser behov for at få yderligere besvaret. Som inspirator ved netværksarrangementer møder han altid velforberedt op med en klar plan og med øvelser og spørgsmål, som selv her efter tre sæsoner næsten altid giver mig noget nyt og væsentligt at gå hjem at tænke over: I forhold til min forretnings udvikling og drift og i min omgang med kunder og samarbejdspartnere".

Mads Stenstrup, Journalist, PR-konsulent, Indehaver af Stenstrup PR og medlem af Aalborg Håndbolds erhvervsnetværk
Birgitte Larsen.jpeg

"Jeg har mødt Lars gennem et struktureret netværk, hvor Lars optræder som mødeleder. Jeg oplever Lars som værende yderst troværdig og meget stærk indenfor salg og ledelse. Met et stort overblik og struktureret tilgang til arbejdet, bliver man sikkert ledt igennem opgaven. Lars har utvivlsomt et bredt erfaringsgrundlag og har opbygget et meget stærkt netværk". 

Hernik Ørbæk, Indehaver Conexia
Søren Nissen.jpeg

"Lars Malling er en stærk netværker og jeg har oplevet ham som en dygtig og professionel facilitator af et spændende erhvervsnetværk omkring Hobro IK fodbold. Lars har med sine erfaringer som selvstændig erhvervsdrivende og med afsæt i sit eget store netværk både en baggrund for og en evne til at formidle og rådgive overfor såvel nystartede som modne virksomheder og ledere".

Torben Ladefoged, Mariagerfjord Kommune

Juliette Guldberg.jpeg

"Jeg kender Lars fra Lars' virke som netværksfacilitator i Aalborg Håndbold.
Lars er en utrolig vellidt og professionel person som i netværket er med til, at skabe rammerne for nogle gode netværksmøder.
Med sin rolige og venlige facon sikrer Lars alle deltagere føler sig velkomne og trygge - og dermed sikrer Lars en bred involvering i netværket.
Desuden har Lars mange gode erfaringer som han ikke er bange for, at bruge og dele med andre i netværket".

Søren Olin M. Rasmussen, Intern konsulent, Sydbank A/S

Mediabump logo_edited.png

"Jeg har igennem 4 år kendt Lars Malling igennem min netværksgruppe (Aalborg Håndbold)
Lars er altid velforberedt. Han forklarer sig på et niveau, hvor alle kan være med. Derudover har han en fantasktisk humør og der er altid hjælp at få"

Jesper Frølich Kassow, Salgsleder, Blue Water Shipping
Søren Nissen.jpeg

"Lars Malling er en stærk netværker og jeg har oplevet ham som en dygtig og professionel facilitator af et spændende erhvervsnetværk omkring Hobro IK fodbold. Lars har med sine erfaringer som selvstændig erhvervsdrivende og med afsæt i sit eget store netværk både en baggrund for og en evne til at formidle og rådgive overfor såvel nystartede som modne virksomheder og ledere".

Torben Lindeschouw, Direktør, Jypa ApS

Juliette Guldberg.jpeg

”Jeg har lært Lars Malling at kende som en struktureret og målrettet mødeleder i et forretningsnetværk. Lars er en visionær mand som har sine meningers mod. Lars har en positiv tilgang til tingene og han fremsætter sine holdninger på en konstruktiv og saglig måde.  Disse karaktertræk sammen med hans integritet og natulige troværdighed gør Lars til en god samtale- og sparringspartner".

Olafur B. Birgisson, Adm. direktør og ejer, Systemgruppen

Birgitte Larsen.jpeg

"Lars has been, and still is, a business advisor for Catillo Aps.He has helped envision the salesstrategy of the company. I have therefore seen first hand that he has a high level of understanding of the knots and bolts of sales work and also organizational development. This makes him effective in building up the core of a company, namely the sales and the organization to support it.Furthermore Lars is a very nice person with a high personal integrity, strong empathy and is basically good mannered. His work experience coupled with his overall pleasentness, makes him a very good networker. People wants to be in his network, and Lars knows how to use the network efficiently.Highest recommendations from here goes without saying, I want to stay in Lars´s network".

Steen Lautrup, CEO, Catillo ApS
Mediabump logo_edited.png

"Jeg kender Lars igennem et professionelt netværk, hvor han på bedste vis, er den strukturerede mødeleder, der vedvarende arbejder på at styrke deltagernes netværksrelationer, dels via øvelser, dels via konkrete sager fra vores egen verden.Der lægges vægt på den personlige dialog, mens især LinkedIn er omdrejningspunktet for meget af det grundlæggende arbejde. Lars deler gerne ud af eksempler fra sin egen verden, og det giver troværdighed.En bredt funderet erhvervsmand, der på sin rolige facon guider en større flok motiverede erhvervsfolk igennem et forløb, der stiller den enkelte stærkere".

Per Andersen, Ejer, PerA

Mediabump logo_edited.png

"Jeg kender Lars Malling igennem flere erhvervsnetværk, hvor Lars er facilitator.

Lars koordinerer og styrer disse netværk på en særdeles kompetent, forretningsgivende og struktureret måde.

Lars er altid forberedt. Han sikrer, at alle føler sig velkomne, og der holdes sikker retning mod, at vi er sammen for at skabe forretninger, og komme til at kende hinanden bedre. Ydermere er der altid fokus på, at tage relevante emner op, som har bred interesse, således alle går hjem fra møderne med værdi.

 

Lars er som person en rummelig og rar person at være sammen med, og han bidrager også gerne selv til fællesskabet".

John Benetsen, Pensionschef, Jysk Pension

Mediabump logo_edited.png

"Lars mødte jeg via netværket igennem Aalborg Håndbold som koordinator til morgenmøderne.

Jeg har lært Lars at kende som en yderst kompetent, pligtopfyldende og velforberedt person.

Samtidig er Lars en venlig og charmerende mand og altid i godt humør og med et lunt blik".

Jan Johansen, Key Account Manager, Sigurd Müller Vinhandel A/S
Søren Nissen.jpeg

"Jeg har med fornøjelse stiftet bekendtskab med Lars Malling i netværket HIK Business Netværk.

Lars har helt fra starten i 2012 fungeret som facilliator i netværket og ledet de enkelte møder på behagelig vis.

Jeg oplever Lars som en person der hviler i sig selv og som skaber tryghed omkring sig. Herudover lydhør med god situationsfornemmelse og god til at give feedback.

På møderne byder Lars ind med mange gode øvelser, der er til stor gavn for netværket".

Erik K. Nielsen, Statsaut. Revisor, Partner, Beierholm

Mediabump logo_edited.png

"Tiger Media A/S og undertegnede kan varmt anbefale Malling & Co. og herunder Lars Malling. Lars har på professionel vis faciliteret netværksgrupperne hos Aalborg Håndbold gennem flere år. Han er i sit arbejde både kompetent, nærværende, strategisk, systematisk, lyttende samt kreativ, og han er en meget vigtig brik for, at vi netværksmedlemmer kan få udbytte af sådan et netværk".

Mia Jørgensen, Kommunikationsansvarlig og projektleder, Tiger Media A/S

Birgitte Larsen.jpeg

"Lars Malling er en yderst behagelig og kompetent mand. Jeg har haft fornøjelsen af at være en del af Aalborg Håndbold Business Netværk, hvor Lars har været facilitator af netværksmøderne. Han er imødekommende, involverende, inspirerende og interesseret i mennesker omkring ham.

Hans empati og engagement er medvirkende til at alle bidrager med inputs til netværksmøderne.

Han formår med gode eksempler fra egne erfaringer fra erhvervslivet at simplificerer tingene, så man får noget med fra hvert netværksmøde, man har deltaget i".

Pernille Jakobsen, Salgspartner, Musskema.dk
Mediabump logo_edited.png

"I forbindelse med, at vi fra Feriepartner Blokhus side, for godt et år siden, valgte at træde ind i den første netværksgruppe i Jammerbugt FC, stiftede jeg bekendtskab med Lars fra Malling&Co.

I forbindelse med mit arbejde med netværk og relationer, har jeg mødt mange inspirerende og ikke inspirerende konsulenter.

Jeg må blankt erkende at Lars med sin ro, overblik og evne til at inspirer er en af de konsulenter jeg har mest respekt for og virkelig er blevet inspireret af.

Et behageligt, et seriøst og som sagt inspirerende menneske er mit helt klare indtryk af Lars fra Malling&Co efter et godt og seriøst 12 måneders samarbejde i Jammerbugt FC netværksgruppe, en gruppe vi har valgt at forlænge med – hvilket også kan tilskrives Lars ´evner til at motiverer medlemmerne til at komme ud af busken og bringe forretning til medlemmerne imellem.

Jeg vil derfor meget gerne give mine bedste anbefalinger til Lars!".

Palle Holmbech, Partner og indehaver, Feriepartner Blokhus

Mediabump logo_edited.png

"Jeg har i 2015 siddet med i Jammerbugt FCs Erhvervsnetværk, hvor Lars Malling er facilitator.

Det er første år netværket kører og Lars har været super god til at få skabt de rette rammer for:

  • At netværksmedlemmerne har lært hinanden at kende.

  • At de medlemmer, der ikke er tidligere har deltaget i netværksmiljøer har fået lært hvordan man skaber forretning både til sig selv men også til de øvrige medlemmer.

  • At der hver gang er et ”uddannelsespunkt” hvor netværket arbejder med aktuelle problemstillinger.

Lars stærke sider er bl.a. at han glad og motiverede på en professionel måde i forhold til at sikre, at netværksmedlemmerne får lyst til at bidrage med værdiskabende aktiviteter for hinanden. Personligt har jeg selv deltaget i flere forskellige netværk og kan vældig godt lide måden at netværksgrupperne fungerer på, der hvor Lars er facilitator".

Mia Jørgensen, Kommunikationsansvarlig og projektleder, Tiger Media A/S

Mediabump logo_edited.png

"Med stor succes er det lykkedes Lars Malling at skabe en solid netværksgruppe i fordboldklubben Jammerbugt FC.

Jeg stiftede bekendskab med Lars primo 2015 - og han har bl.a. gennem imødekommenhed, nærvær, inspiration, super engagement samt anvendelse af flere salgs-/kommunikationsværktøjer som Discprofiler haft stor andel i et succesrigt netværk".

Henrik Bach Winther, Afdelingsdirektør, Sparekassen Vendsyssel
Mediabump logo_edited.png

”Jeg er i en netværksgruppe i Pandrup, som ledes af Lars Malling fra Malling og CO.

Vi er en gruppe erhvervsdrivende som netværker med hinanden.

Lars er en god underviser, som forstår at komme med relevante emner som vi kan arbejde med, som relatere til vores hverdag. Han er god til at stille opgaver hvor vi arbejder med hinanden, og god til at gøre tingene nærværende. Så jeg kan klart anbefale at deltage i et sådan netværk som samarbejder med Malling og Co.”.

Sanne Lundboe, Indehaver, Kop & Kande Pandrup

Juliette Guldberg.jpeg

”HS Revision & Rådgivning er aktiv i en velkørende netværksgruppe under Jammerbugt FC som faciliteres af Malling & Co v/ Lars Malling. Her gør Lars et flot arbejde med at vi i nu udover at kende hinanden også aktivt hjælper hinanden med at skabe mere forretning. Lars`s opgave udføres nærværende og i øjenhøjde så alle i gruppen inddrages og er med. Indholdet på møderne har en rigtig god variation mellem præsentationer og øvelser som gavner netværket. Lars gør det rigtig godt !”

Peter Wulff Andersen, Statsaut. Revisor, HS Revision & rådgivning

Birgitte Larsen.jpeg

"Jeg har lært Lars Malling at kende via netværk. Lars er en meget veltalende person som på sin rolige, motivende og inspirerende måde hurtig fanger en. Han er altid velforberedt, imødekommende og ikke mindst lyttende. Lars er en helt igennem fantastisk dygtig person, som jeg klart vil anbefale".

Søren Larsen, Sælger, KN Rengøring
Søren Nissen.jpeg

"Jeg hedder Tine Kristensen, og ejer sammen med min mand Kaas Biler, hvor vi driver et autoværksted og har en Suzuki forhandling.

I forbindelse med et sponsorat til fodboldklubben FC Jammerbugt, blev vi erhvervsdrivende tilbud at komme i et netværk sammen.

Til at “styre” flokken har klubben arrangeret Lars Malling fra Malling & Co., han styrer med hård hånd vores netsværksmøder, laver opgaver til os og udfordre os overfor hinanden. Personlig bruger jeg netværket til at skabe kontakter, og udvikle nogle af de ideer vi får undervejs af Lars Malling.

Vi arbejder med forskellige begreber, som Lars Malling fortæller om, og lærer os at bruge hinanden til søgninger, hvis vi gerne vil bredere ud.

Lars Malling er en spændende person med at stort “drive”.

Tine Kristensen, Indehaver, Kaas Biler

Juliette Guldberg.jpeg

Undertegnede har gennem TFC netværk i to år haft fornøjelsen af Lars Malling som mødeleder.

Det har for mig været et par gode år, med masser af små øvelser og inspiration til hvordan man netværker i dagens Danmark.

Lars er en yderst kompetent mødeleder, med en god ro og autoritet over sig. Man føler sig i gode hænder og der bliver generøst delt ud af den store viden som Lars besidder.

Jeg vil ikke tøve med at kontakte Lars Malling en anden god gang, og kan kun give mine bedste anbefalinger med på vejen.

Martin Strange, Direktør, Hotel Limfjorden

Mediabump logo_edited.png

"Lars Malling fra Malling og Co. har været netværkskoordinator i det erhvervsnetværk, jeg har deltaget i hver måned gennem hele 2017.

 

Netværket er initieret af Thisted FC.

Netværkets deltagere har været yderst forskellige, men er primært ledere og seniorkonsulenter fra private virksomheder inden for håndværk og service, samt fra offentlig lignende organisationer.

Trods den store variation i deltagersammensætningen, har Lars Malling hver gang forberedt problemstillinger og diskussionstemaer, som deltagerne bredt set har kunnet genkende sig i og reflektere på.

Ikke en nem opgave, men det er lykkedes godt hver gang, bl.a. fordi Lars brugte varierende koncepter for gruppediskussioner mm.

Jeg kan i høj grad anbefale Lars Malling som netværkskoordinator".

Peter Malling, Sektionsleder, Thisted Kommune
Søren Nissen.jpeg

”Jeg har oplevet Lars gennem Thisted FC´s netværk, hvor vi var mange med forskellige baggrunde der mødtes.

Det har altid været inspirerende og informativt når vi har mødtes.

Lars har bidraget med gode ”cases” hvor man hver især har kunne tænke lidt dybere over hvordan man håndtere forskellige udfordringer i virksomheder.

Der er jo aldrig én løsning/forklaring på ting, og Lars har været dygtig til at se tingene fra flere vinkler og bidrage med gode råd".

Brian Rosenkrantz Bech, Erhvervskonsulent, Thisted Forsikring

Mediabump logo_edited.png

"Jeg kender Lars som facilitator i et netværk jeg har deltaget i et år. Lars medbragte altid relevante emner og var i stand til at styre mødeforløbet meget tilfredsstillende.

Lars er en meget behagelig person, med mange interessante synspunkter og jeg er ked af at netværket ikke skulle fortsætte".

Peter Agesen, Afdelingsleder, JKS A/S

Birgitte Larsen.jpeg

”Jeg har lært Lars at kende gennem FC Thisted netværk, hvor han var facilitator.

Lars er meget engageret og professionel i sit arbejde, samtidig med at han har stor indlevelsesevne.

 

Man fornemmer klart at han ønsker at gøre en forskel for sine omgivelser og med hjertet på rette sted”

Mette Christiansen, Kundecenterchef, Krifa
Søren Nissen.jpeg

”Jeg har lært Lars Malling at kende som facilitator i Thisted FC’s erhvervsnetværk. Lars har til hvert møde været velforberedt, og haft en god styring på at vi kom igennem dagens program og holdte tidsplanen til møderne.

Lars har haft været mange gode øvelser, som fik os deltagere ud af vores ”comfortzone” og som gav, i hvert fald mig, næring til at  tænke anderledes i min hverdag”.

Henrik Melballe, Direktør, Celfon A/S

bottom of page