top of page

FOR EJERLEDEREN

Ejerlederen befinder sig konstant i et krydsfelt mellem sit ejerskab af virksomheden, sine familieforpligtelser og sin lederolle. Det kræver sit!

 

Ejerlederen har derfor brug for at få tilført ideer, værktøjer og refleksion – på ejerlederens præmisser.

 

Jeg hjælper dig med diskret og jordbunden sparring omkring daglig drift, forretningsudvikling,

organisationsudvikling, strategi og ad-hoc opgaveløsninger.

Du får konkrete værktøjer – en helt enkelt forskel.

 

Hvis det giver mening, kan der også aftales bestyrelsesarbejde.

COLOURBOX14941869.jpg

Idé → Handling

bottom of page